مهمترین مسئله در زندگی

مهمترین مسئله در زندگی شناخت و آگاهی و سپس برنامه ریزی و نظم داشتن است.

پیامبر اکرم(ص): بر عاقل حقیقی شایسته است(علاوه بر فعالیت هایی مانند کسب کار) چهار برنامه در شبانه روز داشته باشد.

1-تعیین وقت برای مناجات با خدا

2-تعیین وقت برای محاسبه نفس

3-تعیین وقتی برای مراجعه به اهل علم

4-تعیین وقتی برای بهره وری از لذت های حلال


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چالش های زیست محیطی مرجع باغ ویلاهای غرب استان تهران SaeedKeshavarzi.blog.ir دانلود مقاله فارسی با تکنولوژی باشید اوژن اطلس سپهر معاونت تشریفات